Екатерина Нечаева

  • Created: 01-10-21

Send Message

  • Цитрата натрия при гепатите

    01-10-21

    Влияние цитрата на оксидативный статус при гепатите. образования АФК 10 . Цитрат натрия вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг кг в 0,9 растворе NaCl Аннотация. При введении цитрата крысам с индуцированн... УЗНАЙ КАК…